Bài viết mới nhất

Bạn hoàn thành các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu ✓ (Tick) vào ô trả lời phù hợp

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG MẮC BỆNH 
HÔI MIỆNG - HƠI THỞ CÓ MÙI
1. BẠN THƯỜNG XUYÊN CẢM THẤY MIỆNG KHÔ, LƯỠI NHIỀU BỢN TRẮNG KHÔNG?
Không bị hoặc rất ít khi bị (0 đ) Thường xuyên bị (5 đ)

2. BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN CẢM GIÁC NHẠT MIỆNG, ĐẮNG MIỆNG KHÔNG?
Không bị hoặc rất ít khi bị (0 đ) Thường xuyên bị (5 đ)

3. BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN BỊ CHẢY MÁU CHÂN RĂNG, VIÊM NƯỚU LỢI KHÔNG?
Không bị hoặc rất ít khi bị (0 đ) Thường xuyên bị (5 đ)

4. BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN BỊ NHIỆT MIỆNG, LỞ MIỆNG KHÔNG?
Không bị hoặc rất ít khi bị (0 đ) Thường xuyên bị (5 đ)

5. BẠN CÓ CẢM GIÁC MIỆNG TIẾT NHIỀU NƯỚC BỌT KHÔNG?
Không bị hoặc rất ít khi bị (0 đ) Thường xuyên bị (5 đ)

6. BẠN CÓ MẮC PHẢI CÁC BỆNH LÝ NÀY KHÔNG?
Trào ngược dạ dày thực quản (5 đ) Viêm xoang mũi (5 đ)
Viêm họng - Viêm amidan (5 đ) Nóng gan (5 đ)
Điểm của bạn:  button xem kết quả

Chưa có Bình Luận " Trắc nghiệm bệnh hôi miệng "